Αρχειοθήκη ιστολογίου

Gather

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Οι Gather ήταν μια πολιτική vegan straight edge hardcore punk μπάντα στην Αμερική. Δύο δίσκοι με ωμή μουσική, φλογεροί και άμεσοι στίχοι, πραγματικά hardcore punk αμφισβήτηση. Το vegan straight edge ήταν γι' αυτούς μια στάση ζωής, ένα κομμάτι του ευρύτερο αγώνα για την ολική απελευθέρωση, την οποία και υποστήριζαν. Τα τραγούδια τους έθεταν τέτοια ζητήματα και προσπαθούσαν να αφυπνίσουν πολιτικά τη hardcore σκηνή, που στο μεγαλύτερο κομμάτι της πλέον έχει χάσει τη δυναμική (που είχε όταν γεννήθηκε). Ενδεικτικό της οπτικής τους είναι το παρακάτω κομμάτι τους:


Escalate [κλιμάκωση]

Straight Edge cannot be considered the final goal
Το straight edge δε μπορεί να θεωρηθεί ως ο τελικός σκοπός

but in order to achieve the things that count the most, we must use it as a tool.
αλλά προκειμένου να πετύχουμε αυτά που είναι πιο σημαντικά, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο.

There is more to it than simply being drug free
Είναι κάτι περισσότερο από το να μην παίρνεις απλώς ναρκωτικά

it's the clarity of mind to act most effectively against this system we're fighting
Είναι η διαύγεια του μυαλού να δρα όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται ενάντια σε αυτό το σύστημα που πολεμάμε

It's the first step, it's the key to unlock you from your apathy
Είναι το πρώτο βήμα, είναι το κλειδί που σε λύνει από την απάθειά σου

but if you stop at that, you're just a waste to me
Μα αν σταματήσεις εκεί, είσαι απλά χαμένος για μένα

You've broken your addiction, but now you just sit
Έσπασες την εξάρτησή σου, αλλά τώρα απλά κάθεσαι

as stagnant as a passed out frat-boy - you're no threat!
τόσο στάσιμος όπως ένα λιπόθυμο κολλεγιόπαιδο - δεν αποτελείς απειλή!

I know plenty of Christian who don't drink
Ξέρω πολλούς χριστιανούς που δεν πίνουν

Do they deserve praise for being revolutionary? NO!
Αξίζει να δέχονται επαίνους, πως είναι επαναστάτες; ΟΧΙ!

Do you really believe that Straight Edge alone is going to do shit?
Στ' αλήθεια πιστεύεις ότι το straight edge μόνο του πρόκειται να πετύχει τίποτα;

If drugs are the reason everyone's so passive, use your sobriety to act!
Αν τα ναρκωτικά είναι ο λόγος που όλοι είναι τόσο παθητικοί, χρησιμοποίησε την νηφαλιότητά σου για να δράσεις!

Do you think it's just about health?
Νομίζεις ότι είναι μονάχα για την υγεία σου;

The how does it effect anyone but you?
Ότι επηρεάζει μόνο εσένα και κανέναν άλλο;

Now that you're liberated, what are you going to do?
Τώρα που ελευθερώθηκες, τι σκοπεύεις να κάνεις;

Merely Straight Edge - not enough!
Μόνο straight edge - δεν αρκεί!

Merely Straight Edge - step it up!
Μόνο straight edge - κάνε ένα βήμα παραπέρα!

If you think that we have things in common just because we both wear X's on our hands, you're wrong!
Αν νομίζεις ότι έχουμε κοινά επειδή απλά φοράμε και οι δύο μας «Χ» στα χέρια, κάνεις λάθος!

We both may abstain from substances, but that is not enough to make a bond
Μπορεί να απέχουμε από ουσίες κι οι δυο μας, αλλά αυτό δεν αρκεί για να δημιουργηθεί δεσμός."Total Liberation"

1. New Forms-2. Done and Done-3. No Contest-4. Escalate-5. I Hate Ayn Rand-6. Total Liberation

"Beyond The Ruins"

1. The Green Scare-2. Dollar Signs to the Industry-3. What You're Thankful For-4. Who Belongs-5. Crimson Dawn-6. Glimpses Of Hope-7. Power, Privilege, Wealth-8. Changed Minds-9. Domestication-10. Chained to Weakness-11. UntitledDISCLAIMER

By uploading the above albums we would want to make the music and the bands that were and are vegan straight edge more accessible in Greece.

That's because the vegan straight edge, being a trend in the hardcore/punk scene, influenced many individuals and shaped concience, due to its explosive mixture of hard music and radical and passionate lyrics.

Of course we would be more than willing to remove this content, if a featured band had any issues or disagreed with that kind of distribution. Please let us know if so by sending us an email to ferae.naturae.xvx[at]gmail.com.


Κανένα σχόλιο