Αρχειοθήκη ιστολογίου


Το ακόλουθο κείμενο είναι οι παράγραφοι 2 και 3 του Μανιφέστου "Η βιομηχανική κοινωνία και το μέλλον της" γραμμένο από τον Ted Kaczynski, γνωστός και ως 'Unabmbmer'.

Το βιομηχανικό-τεχνολογικό σύστημα μπορεί να επιβιώσει ή να καταρρεύσει. Αν επιβιώσει, μπορεί τελικά να επιτύχει χαμηλό επίπεδο σωματικής και ψυχικής ταλαιπωρίας, αλλά μόνο μετά το πέρασμα από μια μακρά και πολύ οδυνηρή περίοδο προσαρμογής, και μόνο με το κόστος της μόνιμης μείωσης των ανθρώπων και πολλών άλλων ζωντανών οργανισμών σε μηχανικά προϊόντα και απλά γρανάζια στην κοινωνική μηχανή. Επιπλέον, αν το σύστημα επιβιώσει, οι συνέπειες θα είναι αναπόφευκτες: Δεν υπάρχει κανένας τρόπος μεταρρύθμισης ή τροποποίησης του συστήματος, έτσι ώστε να το αποτρέψει από το να στερεί από τους ανθρώπους την αξιοπρέπεια και την αυτονομία.
Αν το σύστημα καταρρεύσει, οι συνέπειες θα είναι επίσης πολύ οδυνηρές. Αλλά όσο πιο μεγάλο αναπτύσσεται το σύστημα, τόσο πιο καταστροφικά θα είναι τα αποτελέσματα της κατάρρευσης του, έτσι αν είναι να διαλυθεί καλύτερα να διαλυθεί μια ώρα αρχύτερα.

Κανένα σχόλιο