Αρχειοθήκη ιστολογίου

Το κείμενο που ακολουθεί είναι γραμμένο από τον Kevin Tucker, και δημοσιευμένο για πρώτη φορά στο περιοδικό Green Anarchy #14, και πραγματεύεται τις εξεγέρσεις των πρωτόγονων και την επανάσταση εναντίον του πολιτισμού, επικεντρώνοντας σε δύο ιστορικές αντιστάσεις.
Η μετάφραση και η επιμέλεια έγινε από εμάς.
Πηγή πρωτότυπου: The Anarchist Library

Κανένα σχόλιο